Privacy verklaring.

Marleen Knoppert, Schievestraat 15, 6901GG te Zevenaar.
Eigenaar/ yogadocent van Yogacentrum-Zevenaar.
Erkent lid V.Y.N ( Vereniging Yogadocenten Nederland) , lidnummer 2084
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Ik ben de verantwoordelijke voor de verwerking van de in mijn bezit zijnde persoonsgegevens.
Indien je klachten over mijn yogalessen hebt, die ik niet kan oplossen, kun je je wenden tot de beroepsvereniging van Yogadocenten.
Ik gebruik geen facebook of cookies op de website. ( ik eet wel koekjes )

De gegevens die ik verwerk zijn;
naam en adres, telefoonnummer, Email en een eventuele medische reden om yogales te volgen.
Deze gegevens bewaar ik schriftelijk, niet in de computer.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt om zonodig contact te kunnen hebben betreffende de yogalessen.
De gegevens worden absoluut niet aan derden verstrekt.
Na het beeindigen van de yogalessen worden deze gegeven nog bewaard voor de daarvoor gestelde wettelijke termijn ( 10 jaar?)
Van die cursisten die via de bank hun lesgeld betalen, heb ik ook het rekeningnummer.

Als je na beeindigen van de lessen je gegevens terug wilt, of deze wilt wijzigen, kun je contact opnemen.
Persoonlijk, telefonisch 0316-334029 of per mail  marleen.knoppert@upcmail.nl

Deze verklaring is 25 mei opgesteld.
Omdat mij nog niet helemaal duidelijk is wat er precies wel en/of niet in moet, is dit een eerste opzet.
Zonodig zal ik de privacy verklaring aanpassen.